sábado, 20 de octubre de 2012

Rome – Hell Money

1- Tangier Fix
2- Fester
3- This Silver Coil
4- Rough Magic
5- Among The Wild Boys
6- Amsterdam The Clearing
7- Silverstream
8- Tightrope Walker (Wild Milk)
9- Pornero
10- Golden Boy
11- Red-Bait
12- The Demon Me (Come Clean)

Descarga:
Rome – Hell Money

No hay comentarios:

Publicar un comentario